Category Archives: 2- هدفگذاری کن

2- هدفگذاری کن

هدفگذاری

بعد از آن که خود را شناختی حالا باید هدفگذاری کنی

خیلی مهم است که در فاز هدفگذاری بین آرزوها و اهدافت تفاوت قائل شوی

چیزی که الان مهم است این است که ببینی چقدر خودت را باور داری تا متناسب با آن اهدافت را مشخص کنی

با من بمان تا این پست تکمیل شود ….