Tag Archives: انتخاب آگاهانه

هدف اصلی تاپ در این سایت: حس خوبِ بودن

کارل یونگ روانشناس شهیر سوئیسی می گوید: سعی نکن چیزی که نیستی باشی ، از توانمندیهایت لذت ببر!

 آیا شما در مسیر مناسب خود قدم بر می دارید؟

 • در حال حاضر شما از چند درصد از توانمندی های و استعدادهای خودتان استفاده می کنید؟
 • حال شما در زندگی تان و در کارتان (تحصیلتان) خوب است؟ خلاقیت به خرج می دهید؟
 • حال شما در ارتباطاتتان خوب است؟
 • چرا انسان ها در شرایط یکسان زندگی تحصیلی ، شغلی و اجتماعی ، بهره وری ، عکس العمل و نتایج یکسانی را نشان نمی دهند؟

اگر شما از زندگی روزمره تان لذت نمی برید اگر در زندگی تان احساس خوبی ندارید اگر امید به آینده ندارید یا اگر در زندگی شغلی خودتان در مسیر حرفه ای بودن قدم بر نمی دارید ممکن است در حال انجام دادن کارهایی باشید که با تیپ شخصیتی شما همخوانی ندارد. عین چپ دستی که به اصرار خانواده مجبور است با دست راست بنویسد.

 • انجام چه کارهایی برای شما سخت و چه کارهایی آسان است؟
 • چند درصد کارهایی که انجام می دهید سخت و طاقت فرساست؟
 • بودن در چه محیط هایی برای شما سخت و چه محیط هایی نشاط آور است؟
 • چه کاری هست که اگر ساعتها آنرا انجام بدهید خسته نمی شوید؟
 • شما در شرایط بحرانی چگونه عمل می کنید؟
 • ترجیح می دهید مدیر باشید یا کارآفرین یا هنرمند یا محقق؟
 • در چه زمینه ای بسیار با رغبت مطالعه می کنید؟

پاسخ به سئوالهای فوق می تواند جنبه هایی از شخصیت شما را نشان دهد.

مخاطبین و هدف تاپ از راه اندازی این سایت موارد زیر است:

۱- دانش آموزان: بسیاری از دانش آموزان در انتخاب رشته دبیرستانی خود بدون شناخت مناسب از خود اقدام می کنند و این باعث اتلاف انرژی، کاهش انگیزه و اشتباه و سردرگمی در انتخاب رشته دانشگاهی و شغل آینده می شود.

۲- دانشجویان: برخی از دانشجویان از انتخاب رشته خود خرسند هستند ولی در طول دوران تحصیل نمی دانند به آموختن چه مهارتهایی بپردازند که در آنها تمایز نسبی ایجاد کند و کار ایشان را برای رقابت در بازار کار آسان کند.

۳- شاغلین ناراضی: برخی از شاغلین حس می کنند از استعدادها و توانمندی های آنها در محیط کار استفاده مطلوب نمی شود و لذا در کار خود انگیزه کافی، خلاقیت و امید به آینده کمتری دارند.

۴- شاغلین راضی: شاغلین راضی در محیط کار همواره با چالشهایی چون ارتقا بهره وری خود، بروز خلاقیت و نظم دهی به سیستم زندگی خود مواجه هست؟

۵- علاقمندان به ایجاد کسب و کار نوآورانه: کارمند عالی بودن یا کارآفرین ممتاز شدن؟ من برای کدام ساخته شده ام؟ چگونه باید مطمئن شوم؟ کی باید اقدام کنم؟ چگونه باید اقدام کنم؟

۶- علاقمندان به مدیریت زندگی فردی: زندگی روزمره ما، چالش های بسیاری که با آنها مواجه ایم، و سئوالهای متعددی که متومجه خودمان می کنیم. من باید چگونه عمر و توانمندی ها و استعدادهای خودم را مدیریت کنم و  حرفه ای و متمایز و آرام زندگی کنم؟ من در چه مداری از انرژی و شعور هستی شناسانه قرار دارم؟

برنامه تیم آموزشی پروینی (تاپ) گشتن در دنیا و پیدا کردن جواب سئوالات اساسی مخاطبین در قالب روشهای کاربردی است و از مرحله تکنیک های خودشناسی شروع می شود با ارتباط موثر ادامه می یابد و به رضایت و پایداری (آرامش) ختم می شود.

از همراهی شما ممنونیم